ಓ ಜಂಗಮ


ಮುಳ್ಳಿನ ಮೇಲೆ ನಿಂತು
ವಕ್ಕಣೆ ಒದರಬೇಡವೋ
ಖಾವಿಯುಟ್ಟ ನರಪೇತಲು ಜಂಗಮನೇ..

ಸಾರು ಜಂಗಮನೇ
ಕಾರುಣ್ಯದ ಸಾಲುಗಳ
ಕಳಬೇಡ ಕೊಲಬೇಡ ಹುಸಿಯ ನುಡಿಯಲು ಬೇಡ

ಧರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ
ಭಿಕ್ಷೆಗಾಗಿ
ಪ್ರಾಸಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಹಾಡಬೇಡ

ಬಡಬಡಿಸಬೇಡ
ಲೋಕಚರಿತವ ತಿದ್ದಲು
ಒಂಟಿ ಸೂರನು ಸರಿಮಾಡಿ ಹಾಡು

ಭಕ್ತರು
ಶರಣು ಬಂದರು
ಅಕ್ಷರಕ್ಷರವ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳು

ಗೋಪುರಕೆ
ಗಾಜು ಕಟ್ಟಿಸಿದರೇನು
ಶಿವಪೂಜೆಗೆ ಪತ್ರಿ ಬೇಕು

ಹಾಲು
ಮೊಗೆದು ಕುಡಿದರೇನು
ನೀರು ಕುಡಿವುದ ಮರೆಯಬೆಡ

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s