ಅಂತಿಗೊನೆ ನಾಟಕಕ್ಕಾಗಿ ಬರೆದ ಹಾಡು


ಬಲಿತ ಬಿಸಿಲಿಗೆದುರಾಗಿ ಹಸಿರ ಹುಲ್ಲನು ಚಿಗುರಿಸುವೆ
ನೆನಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದ ನೆತ್ತರಿನ ಶವ ಹೂತು
ಕ್ರಿಯಾಕರ್ಮವ ಪೂರೈಸಿ ತರ್ಪಣವ ತೀರಿಸುವೆ.

ಒಡಲಬಳ್ಳಿಗಳ ಕಾದಾಟಕೆ ನೀ ಸಾಕ್ಷಿ
ನೀನಲ್ಲದಿನ್ನಾರು ನೆರೆಯರು
ಬಾ ಬಲವೇ ನನ್ನೊಳಗೊಂಡು ಬಾ…

ಈ ನೆಲದ ನ್ಯಾಯವ ತನ್ನಾಡಂಬೋಲ
ಮಾಡಿಕೊಂಬವನ ಮಾತು ಮೀರಿ
ತನುಮನದ ಅಂತಃಸಾಕ್ಷಿಯೇ ತೋಳ್ಬಲ ನೀನಾಗಿ ಬಾ.

ಓ ಸಹೋದರನೇ
ಕೊಳೆತ ನಾಗರೀಕನ ನಿಯಮ ಮೀರಿ
ಮಿಡಿಯುತಿದೆ ನನ್ನ ಹೃದಯ ತಂತಿ ಕೇಳಿಸಿತೆ…!

ನಿನಗೆ ನಾನು – ನನಗೆ ನೀನು
ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಮಮತೆಯ ವಾರಸುದಾರಳು
ಈ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಮಾಡಿ ಅಪರಕರ್ಮವ ತೀರಿಸುವೆ.

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s