ನಿಯಮ


ಹೊಂದಿಸು
ನಿನ್ನ ಕೈಕಾಲು ಮನಸುಗಳ
ರಸ್ತೆಬದಿಯ ಸಣ್ಣ ಪಥಕೆ

ದಾರಿಯ ಗರ್ವದಲ್ಲಿ
ಲೆಖ್ಖವಿರದ ಸಂಜ್ಞೆಗಳಿವೆ
ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ ಹುಶಾರ್

ರಾಜದಾರಿ
ಅದು ಸುದ್ದಿಗೆ ಬಂದುದೆ
ನಿಯಮಗಳ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯಲ್ಲವೇ!

ನಿನ್ನ ದಾರಿಗೆ
ಅಡ್ಡಬರುವುದೇನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ
ನಿಯಮಗಳ ಮುರಿಯುವವ ನಿನ್ನ ಪಥಕೂ ನುಗ್ಗಬಲ್ಲ

ಎಚ್ಚರವೊಂದಿದ್ದರೆ ಸಾಲದು
ಉಂಗುಟದಿಂದ ನೆತ್ತಿಯತನಕ ಜಾಗ್ರತೆ
ನುಗ್ಗುವ ಹಂಬಲಕ್ಕೆ ಕಾಲ ತಡೆಯೊಡ್ಡುವುದಿಲ್ಲ.

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s