ಬಿಡಿಪದ್ಯಗಳು


1

ಅವನಿಗೆ ಭಾಷೆ ತಿಳಿದಿದೆ
ಮಾತಾಡುತಿದ್ದಾನೆ
ಅದು ಮನುಷ್ಯ ಭಾಷೆ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ

2

ಬಾಯಿ ಚಪಲದ ನಂಜು ನೆತ್ತಿಗೇರಿದೆ
ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ
ಶುದ್ಧತನದ ಒಳಸಂಚು ತಿಳಿದಿದೆ
ಆದರೂ ಬಲಿಕೊಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾನೆ

3

ತಲೆಯೊಳಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ದವರದ್ದೊಂದು ಸಮಾವೇಶ
ನಿರ್ಣಯಗಳ ಓದುವಾತ ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ
ಅಸಮಾನ್ಯ ಬುದ್ಧಿವಂತನಾಗಿದ್ದ
ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದೇವಮಾನವನಾಗಿದ್ದ

ತನ್ನೆದೆಯ ಪಿಸು ಮಾತಿಗಿಂತ
ಈ ನೆಲದ ಒದ್ದೆ ಮಣ್ಣಿನ
ರಕ್ತ ಕಲೆಗಳು ಅವನನ್ನು ತೋಯಿಸಿದ್ದವು
ಪಾಪ ! ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಸಾಯಿಸಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದ

4

ಮನುಕುಲದ ದ್ರೋಹಿ ನೀನು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಯೇ
ನಿನ್ನ ಯುದ್ಧ ಆಯ್ಕೆಗೆ ನನ್ನದೊಂದು ಧಿಕ್ಕಾರ

ನಿನ್ನ ಬಾಂಬುಗಳು ಸದ್ದು ಮಾಡಲಾರವು
ಗಾಳಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಮನೆಮನ ಹೊಕ್ಕು ವಿಷವುಕ್ಕಿಸುತ್ತವೆ

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s