ಕಾವ್ಯ


ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿ
ದುಃಖಿಸಬೇಕು, ಅಂದುಕೊಂಡಾಗ
ಕತ್ತಲೂ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಿಕ್ಕುತ್ತದೆ.

ಯಾವನೋ ಕರೆದು ಕೊಂಕು ಮಾತಾಡಿಸಿದ
ಖರೆ, ನಾನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದೆ.
ತರಗೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತೆವಳುವ ಹಾವು, ಮೂಢಣ ದಿಕ್ಕಿನ ಹಲ್ಲಿ
ಉದರ ಬಸುರ ಕಂಕುಳ ಕೂಸು
ಮೈ ಅದುರಿದ ಹೋರಿಯ ದಪ್ಪ ಚರ್ಮ
ವ್ಯಾಪಾರ ಬುದ್ದಿಯ ಅಂತರ್ಗತ ಧರ್ಮ
ಕಾರಣಿಕದ ಕಚಗುಳಿ ಇಟ್ಟ ಕರ್ಮ
ಛೇ !
ಸೂಜಿ ಮೊನೆಯ ನೋವ ಸಹನೆ ಅಸಾಧ್ಯ….

ಯಾವನೋ ಕರೆದು ಕೊಂಕು ಮಾತಾಡಿದ್ದ ಸಿಟ್ಟಿಗೆ
ಗರ್ವದ ಸಂಕಲ್ಪ
ನಳಿಕೆಗಳೆರಡರ ನಡುವೆ ಕೂತ ಗುರಿ
ಕಿರಗುಡುವ ರಥದ ಹೂತ ಚಕ್ರ…

ಸಾಯುವ ಹಿಂದಿನ ದಿನ
ನನ್ನ ಗೋರಿ ಕತ್ತಲ ಗೂಡು;
ಮಿಣಕ ಮಿಂಚು ತಥ್ಥಾತಿಥ್ಥಿ
ಕಾವಿಗೆ ಕುಳಿತ ಪಾರಿವಾಳದ ಕಾಲ ಕೆಳಗೆ
ರೆಕ್ಕೆಯ ಒಡಲೊಳಗೆ ತತ್ತಿಗಳು
ಎರಡೇ !
ಅಂಗೈ ಮತ್ತು ಲಿಂಗದ ನಡುವೆ ಸತ್ತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ
ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಒಣ ಧರಣಿ ಚಿತ್ತಶುದ್ದಿ.

-ಅಮಾಸ

Advertisements

One response to “ಕಾವ್ಯ

 1. ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿ
  ದುಃಖಿಸಬೇಕು, ಅಂದುಕೊಂಡಾಗ
  ಕತ್ತಲೂ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಿಕ್ಕುತ್ತದೆ.

  ..ಸಕತ್ ಸಾಲುಗಳು..

  ಸಾಯುವ ಹಿಂದಿನ ದಿನ
  ನನ್ನ ಗೋರಿ ಕತ್ತಲ ಗೂಡು;
  ——
  ——
  ಅಂಗೈ ಮತ್ತು ಲಿಂಗದ ನಡುವೆ ಸತ್ತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ
  ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಒಣ ಧರಣಿ ಚಿತ್ತಶುದ್ದಿ.
  ………….

  ಮನಮುಟ್ಟುತ್ತದೆ, ಕಾಡುತ್ತದೆ…;
  ಈ ಕಾವ್ಯ ಚಿಂತನೆಗೆ ಒರೆ ಹಚ್ಚುತ್ತದೆ.

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s